Россия: +7 495 208 41 68 // Македония: +3 897 030 29 50

За проектот

Порталот AllMK.info «Производители од Северна Македонија» торговско-рекламна платформа, која обединува во единствен каталог информации за производителите од Северна Македонија и навните производи.

Ресурсот е создаден со цел , купувачите да најдат максимално комплетна и веродостојна информација за своите идни партнери и нивните производи на едно место.

Вашата кошничка
Бизнис на Македонија
Logo
Reset Password
Shopping cart